Strona główna | Informacje ogólne | Informacje ogólne
 

 

­­Politechnika Wrocławska to dziś jedna z najlepszych uczelni w Polsce, a jeśli chodzi o nauki ścisłe i techniczne – uczelnia zapewniająca kształcenie na najwyższym poziomie.


Aktualnie w Jeleniej Górze kształcimy studentów na wydziałach:

 

Na każdym z kierunków nauka trwa 3,5 roku. Kształcenie odbywa się na studiach inżynierskich I stopnia (wyjątek stanowi Wydział Informatyki i Zarządzania, na którym studia są licencjackie). Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Ukończenie studiów umożliwia kontynuowanie nauki na uzupełniających studiach magisterskich na wszystkich uczelniach technicznych w kraju.
 
Inną ciekawą propozycją jest Uniwersytet Nysa. To zintegrowany program studiów, który powstał w roku akademickim 2001/2002 w wyniku współpracy trzech szkół wyższych z Polski, Niemiec i Czech – Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau (Niemcy) i Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Czechy). Zajęcia odbywają się na kierunku Zarządzanie. Studia trwają 3,5 roku i prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców ze wszystkich uczelni tworzących program. Absolwenci Uniwersytetu Nysa otrzymują dyplomy licencjata Politechniki Wrocławskiej oraz certyfikaty ukończenia szkół wyższych w Czechach i Niemczech.

 

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze posiada także propozycję kształcenia adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjlanych organizowaną co roku przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki – STUDIUM TALENT. Studium trwa rok, a jego uczestnicy uzyskują dyplomy z matematyki i fizyki. Ukończenie studium brane jest pod uwagę podczas obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. Najlepsi absolwenci studium przyjmowani są na studia w pierwszej kolejności.

 

SIEDZIBA

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze znajduje się w uzdrowiskowej dzielnicy u podnóża Karkonoszy w Parku Zdrojowym. Siedziba uczelni mieści się w przepięknym zabytkowym pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Cieplicach przy Placu Piastowskim. Kampus składa się z 9 budynków, 17 sal wykładowych i 18 laboratoriów (m.in. fizyczne, metaloznawstwa, metrologii elektrycznej, mechaniki gruntów, elektroniczne, układów mikroprocesorowych, chemiczne, budownictwa, mechaniczne). Ma także 3 pracownie komputerowe, bibliotekę, salę widowiskowo-sportową, salę audiowizualną oraz siłownię. Oferuje 85 miejsc w dwóch akademikach.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty