Strona główna | Informacje ogólne | Informacje ogólne
 

 

­­Politechnika Wrocławska to dziś jedna z najlepszych uczelni w Polsce, a jeśli chodzi o nauki ścisłe i techniczne – uczelnia zapewniająca kształcenie na najwyższym poziomie.


Aktualnie w Jeleniej Górze kształcimy studentów na Wydziale Techniczno-Informatycznym oraz w ramach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego na Wydziałach:

 

Na każdym z kierunków nauka trwa 3,5 roku. Kształcenie odbywa się na studiach inżynierskich I stopnia (wyjątek stanowi Wydział Informatyki i Zarządzania, na którym studia są licencjackie). Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Ukończenie studiów umożliwia kontynuowanie nauki na uzupełniających studiach magisterskich na wszystkich uczelniach technicznych w kraju.
 
Inną ciekawą propozycją jest Uniwersytet Nysa. To zintegrowany program studiów, który powstał w roku akademickim 2001/2002 w wyniku współpracy trzech szkół wyższych z Polski, Niemiec i Czech – Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau (Niemcy) i Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Czechy). Zajęcia odbywają się na kierunku Zarządzanie. Studia trwają 3,5 roku i prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców ze wszystkich uczelni tworzących program. Absolwenci Uniwersytetu Nysa otrzymują dyplomy licencjata Politechniki Wrocławskiej oraz certyfikaty ukończenia szkół wyższych w Czechach i Niemczech.

 

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze posiada także propozycję kształcenia adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjlanych organizowaną co roku przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki – STUDIUM TALENT. Studium trwa rok, a jego uczestnicy uzyskują dyplomy z matematyki i fizyki. Ukończenie studium brane jest pod uwagę podczas obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. Najlepsi absolwenci studium przyjmowani są na studia w pierwszej kolejności.

 

SIEDZIBA

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze znajduje się w uzdrowiskowej dzielnicy u podnóża Karkonoszy w Parku Zdrojowym. Siedziba uczelni mieści się w przepięknym zabytkowym pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Cieplicach przy Placu Piastowskim. Kampus składa się z 9 budynków, 17 sal wykładowych i 18 laboratoriów (m.in. fizyczne, metaloznawstwa, metrologii elektrycznej, mechaniki gruntów, elektroniczne, układów mikroprocesorowych, chemiczne, budownictwa, mechaniczne). Ma także 3 pracownie komputerowe, bibliotekę, salę widowiskowo-sportową, salę audiowizualną oraz siłownię. Oferuje 85 miejsc w dwóch akademikach.
 
OSIĄGNIĘCIA 
Uczelnia posiada osiągnięcia w dziedzinie sportowej i naukowej. Członkowie Koła Naukowego „Ekofilia”, pod opieką dziekana Wydziału Techniczno-Informatycznego i dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze dr. inż. Macieja Pawłowskiego, zajmują się odnawialnymi źródłami energii i pracują nad nowymi technologiami jej pozyskiwania. Nad całością prac Koła czuwa Michał Janicki, doktorant Politechniki Wrocławskiej, były student ZOD-u! Od wielu lat studenci z Koła prezentują swoje prace na Sympozjach „Ekofilii”. W ramach cyklu spotkań pn. Sympozja Koła Naukowego „Ekofilia” opublikowano w formie książek już 84 referaty, w tym aż 32 członków naszego Koła.

Od 2004 r. Koło poszerzyło swoją działalność o Międzynarodową Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”. Każdego roku „Ekofilia” przyznaje tytuł „Członka Wspierającego” w celu uhonorowania i wyróżnienia firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych, które zasłużyły się dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju uczelnianej Organizacji Naukowej.
 
Członkowie Akademickiego Związku Sportowego uczestniczą w wielu rozgrywkach sportowych lokalnych i ogólnopolskich. Do najważniejszych z nich należą starty w Dolnośląskiej Lidze Uczelnianej, Akademickich Mistrzostwach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Legnicy oraz Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Klub Uczelniany AZS zorganizował również znaczące imprezy sportowe. Były wśród nich XXII, XXIII i XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Kolarstwie Górskim w 2004, 2006 i 2008 r., a także Akademicki Puchar Polski w Maratonach MTB w 2005 i 2008 r.

Na Politechnice Wrocławskiej w Jeleniej Górze swoją działalność rozwinęło już jedenaście sekcji sportowych –  unihokej, koszykówka, siatkówka, kolarstwo, badminton, narciarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, snowboard, szachy i  rekreacyjna –  w których studenci mogą się zrzeszać i rywalizować z kolegami z innych szkół wyższych.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty